Direct naar de contentDirect naar de footer

Klachtenprocedure

Natuurlijk streven wij ernaar dat u tevreden bent over onze dienstverlening. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Klacht over een hotel

Wanneer u een klacht heeft over een van onze hotels zullen wij deze doorsturen naar het desbetreffende hotel met de vraag of zij uw klacht in behandeling willen nemen. U kunt uw klacht indienen door ons contactformulier in te vullen. U ontvangt onderstaande mail als ontvangstbevestiging:

Geachte gast,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw mail op uw ervaring in een van de Van der Valk Hotels.

Wij betreuren het dat uw verwachtingen niet zijn waar gemaakt.
Van der Valk kent geen hoofdkantoor, alle bedrijven zijn zelfstandig in hun beleid.
Daarom is uw bericht doorgestuurd naar het desbetreffende hotel met de vraag of zij uw reactie in behandeling kunnen nemen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens de Van der Valk Exclusief Hotels & Restaurants
www.valkexclusief.nl

Klacht over de Valk cadeaucard

Als u vindt dat u niet naar behoren bent behandeld door een van onze medewerkers, u niet tevreden bent over de afhandeling van uw bestelling via onze website, u een klacht heeft over de ontvangen cadeaucard of indien u vindt dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u uw ongenoegen kenbaar maken door contact met ons op te nemen.

Uiteraard is het ook mogelijk om telefonisch contact met ons op te nemen. In veel gevallen komt het dan al snel tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing.

Hoe en waar kunt u uw klacht over de Valk Cadeaucard indienen?

U kunt uw klacht indienen door ons contactformulier in te vullen of door te bellen naar 085 - 001 4480.

Tevens kunt u een schriftelijke klacht insturen naar:
Van der valk Cadeaucard
Ter attentie van afdeling Klachtenmanagement

Prins Bernhardstraat 75
4132XEVianen

U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht.:

Uw klacht wordt in behandeling genomen indien:
U de cadeaucard op Valkcadeaucard.nl heeft besteld;
Uw naam/adres/woonplaats vermeldt staat;

Vanaf het moment van indienen van de klacht, mogen in beginsel niet meer dan 2 weken verstrijken voor u de uitspraak over uw klacht heeft ontvangen. U ontvangt binnen deze periode een inhoudelijke reactie op uw klacht van ons.

Klacht indienen bij Geschillencommissie

Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).